Cfdisk Temel Bölümlendirme Senaryoları

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

Başlangıç

Tip: Bölümlendirmeye Genel Bakış ve Mevcut Bölüm Tabloları kılavuzu, birincil ve mantıksal bölümlere genel bir bakış ve açıklama ile paylaşılan bir Home Bölümünü kullanmak istediğinizde ne yapmanız gerektiği konusunda tavsiyeler sunar.


Temel bölümleme senaryoları örnekleme amacıyla aşağıda sunulmuştur. Özellikle, 'cfdisk i kullanırken uygun bir bölümleme şemasına karar verirken, esas esneklik derecesini göstermektetir..

İki Bölümlü Bir Senaryo

Bu senaryoda, Boot, Root ve Home tek bir önyüklenebilir bölüm (SDA1) halinde birleştirilecektir. Mantıksal bir bölüm (SDA2 / SDA5) kullanılarak, kalan alanda ayrı bir takas(SWAP) bölümü de oluşturulacaktır.

Bölümleri Oluşturma

NewPpart-082.png


cfdisk içindeki mevcut seçenekleri seçmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın. Yukarı ve aşağı ok tuşları, disk alanını / bölümlerini seçmek için kullanılır. Bu örnekte, Manjaro, var olan bölümleri veya verileri olmayan temiz bir sabit diske kuruluyor. New ilk yeni bölümü oluşturmak için vurgulandı.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Newprimary-082.png


İlk adım, bunun Birincil veya Mantıksal Bölüm olup olmadığını tanımlamak olacaktır. Bu durumda, Primary(Birincil) seçildi.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

NewPsize-082.png


İkinci adım, bölümün boyutunu tanımlamaktır. Bu durumda, toplam 42,949 MB (42GB) üzerinden 40,949 MB (40 GB) tahsis edilmiştir ve takas bölümü için yaklaşık 2000 MB (2GB) ayrılmıştır.

Değer ayarlandıktan sonra, devam etmek için <enter> tuşuna basın.


NewPplace-082.png


Üçüncü (ve son) adım, bölümün sabit diskinizde nerede başlayacağını tanımlamaktır (yani, kullanılabilir alanın başından veya sonundan). Bu örnekte olduğu gibi - aksini yapmak için belirli bir nedeniniz yoksa - bölümlerinizi her zaman sabit sürücünüzün / sabit sürücünüzdeki boş alanın başında başlatmanız önerilir.

Seçim yapıldıktan sonra, devam etmek için <enter> tuşuna basın.

NewPboot-082.png


Bu bölüm, Boot / GRUB'u içerdiği için önyüklenebilir olmalıdır. Bu şekilde işaretlemek için, Bootable seçeneği vurgulanmıştır.

note: Mevcut bir önyüklenebilir bölümü (örneğin, mevcut bir Linux işletim sistemi tarafından kullanılan) kullanmayı düşünmüyorsanız, GRUB'u saklamayı düşündüğünüz bölüm için de aynısını yapmanız gerekir.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

NewLpart-082.png


Sda1 olarak listelenen bölümün şimdi boot olarak işaretlendi.

Bu işlem tamamlandıktan sonra, takas bölümü oluşturulacak. Bu, önce bölümün altındaki boş alanı seçip, ardından 'Yeni' seçeneğini işaretleyerek yapılır.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

NewLogical-082.png


Daha önce olduğu gibi, ilk adım kullanılacak bölümün türünü tanımlamaktır. Bu örnekte, gösterim amaçlı olarak, takas bölümü bir Mantıksal bölüm olarak tanımlanmıştır, ancak bunun yerine birincil bölüm olarak tanımlanırsa gerçek bir fark yaratmaz.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

LogicalPsize-082.png


Yine, ikinci adım yeni bölümün boyutunu tanımlamaktır. Bu durumda, varsayılan olarak listelenen 2GB'lik kalan alan ayrılmıştır.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Swapdefine-082.png


Yeni oluşturulan bu bölüm takas bölümü olarak kullanılmak üzere tasarlandığından, türünü özel olarak tanımlamak gerekir. Bunu yapmak için Type seçeneği vardır.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Typedefine-082.png


Kullanılabilir bölüm türlerine karşılık gelen (onaltılık) kodların listesi görüntülenir. Devam etmek ve uygun kodu girmek için bir tuşa basmanız gerekir.

Bu örnekte - gösterildiği gibi - bölüm tipini takas olarak tanımlamak için 82 kodu yazılmıştır.

Kod girildikten sonra, devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Writepartv2-082.png


Takas bölümünün sda5 olarak listelendiğini unutmayın. Bunun nedeni, birincil bölümlerin yalnızca sda1 ile sda4 arasında değişmesidir; mantıksal bölümler ise her zaman sda5'ten başlar. Ayrıca sda5'in takas bölümü olarak listelendiğini unutmayın.

Her iki bölüm de oluşturulmuş ve tanımlanmışsa, bölüm tablosu şimdi sabit diske yazılmalıdır. Bunu yapmak için, devam etmek için <enter> tuşuna basmadan önce write seçeneğinin seçilmesi gerekir.

Bunun üzerine bir uyarı mesajı görünecektir. Yeni bölümleri yazma isteğinizi, istemde yes yazıp ardından tekrar <enter> tuşuna basarak da onaylamanız gerekir.

Cfdiskquit-082.png


Bölmeler tamamlandıktan ve yazıldığında, cfdisk den çıkmak için quit ı kullanın.


Press <enter> to continue.

Finalising the Disk Preparation

Partitiondone-082.png


Sabit disk seçim menüsüne geri döneceksiniz. Disk bölümlemesi tamamlandıktan sonra Done seçeneğini seçin.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Partitionmsg-082.png


Manjaro kurulumu için kullanılacak uygun bölümlerin seçilmesinin gerekli olduğunu belirten bir mesaj görünecektir.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Selectdiskagain-082.png


Daha önce olduğu gibi, yükleyici sisteminize bağlı tüm sabit diskleri otomatik olarak algılar ve görüntüler. Sisteminizde birden fazla sürücü bulunduğunda, daha önce bölümlenmiş sürücüyü seçin.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Confirmswap-082.png


Select the appropriate partition to use for the Swap(Takas için kullanılacak uygun bölümü seçin). Burada, takas bölümü için sda5 seçin.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Swapwarn-082.png


Confirm that you wish to format your chosen partition.(Onaylarsanız seçtiğiniz bölümü biçimlendirilecektir)

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Confirmroot-082.png


Select the appropriate partition to use for the Root(Root için kullanılacak uygun bölümü seçin.). Yine, burası Manjaro'nun kendisinin (ve daha sonra, bunun için yeni kurulmuş tüm uygulamalar) saklanacağı yerdir. Bu durumda, mevcut kalan tek bölüm 'sda1' olduğundan, seçimi yapınız.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

ConfirmFS-082.png


Set the file system to manage your files(Dosya sisteminizi dosyalarınızı yönetmek için ayarlayın). Gösterildiği gibi hangi dosya sistemini seçeceğinizden emin değilseniz, ext4'ü seçmeniz önerilir, çünkü en son ve belki de en yaygın kullanılan Linux dosya sistemlerinden biridir.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

ConfirmRT-082.png


Confirm that you wish to format your chosen partition.(Onaylarsanız seçtiğiniz bölümü biçimlendirilecektir)

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

MntBoot-082.png


Select any other partitions to mount at bootup.(Açılışta monte edilecek diğer bölümleri seçin.) Ayrı bir Önyükleme Bölümü(Boot Partition) oluşturulmuşsa, burada seçilecektir. Devam etmek için <enter> tuşuna basıldığında, bunun için kullanılacak dosya sisteminin seçilmesi (örneğin, ext4) ve ardından '/boot' konumuna monte edileceğini onaylamak gerekir. İşlem tamamlandıktan sonra, ayrı bir Home Bölümü oluşturulmuş gibi diğer ilgili bölümler için de işlem tekrarlanacaktır. Özünde, Manjaro kurulumunuz için yarattığınız tüm bölümleri seçmeniz ve monte etmeniz gerekecek, böylece başlattıktan sonra kullanım için hazır olacaklar.

Bununla birlikte, bu örnekte olduğu gibi (yalnızca Boot, Root ve Home) iki bölüm oluşturulmuştur, seçilecek başka bölüm yoktur.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

ConfirmPart-082.png


Review and confirm the mounted partitions.(Monte edilmiş bölümleri gözden geçirin ve onaylayın.) Manjaro kurulumunuzun başlatılması sırasında monte edilecek tüm bölümleri listeleyen bir onay mesajı görünecektir. Amaçladığınız tüm bölümlerin listelendiğinden ve doğru listelendiğinden emin olun (ör. dosya sistemleri). Bir şey yanlışsa geri almak için 'No' seçeneğini seçin.

Yine, bu örnekte, mesaj, sda5'in Takas Bölümü olarak monte edileceğini ve sda1'in başka her şey için (ext4 dosya sistemini kullanarak) monte edileceğini onaylar.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.


Mntsuccess-082.png


Birkaç dakika sonra, bölümlerin başarıyla monte edildiğini onaylayan bir mesaj görünecektir.

Devam etmek için <enter> tuşuna basın.

Pewgoback-082.png


Return to the Main Menu. Bu adım tamamlandığında, Ana menü seçeneğini seçin ve ana menüye geri dönmek için <enter> tuşuna basın.

Manjaro Kurulumu

Manjaro Kurulumu

Üç Bölümlü Senaryo

Bu senaryoda, özellikle Boot için, Root ve Home bölümünden ayrı bir bölüm oluşturulacak. Ayrı bir takas bölümü de oluşturulacaktır. Oluşturulan tüm bölümler Birincil Bölümler olacaktır.

Bölümleri oluşturma

Partition free.png


Yeni bir bölüm oluşturmak için seçeneklerde geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın ve new seçeneğini seçin.

Partition pref.png


Bölüm oluştururken iki tercih vardır. Primary(Birincil) ve Logical(Mantıksal) bölümleri. Sabit Sürücü başına yalnızca dört birincil bölüm oluşturabileceğinizi bilmek güzel. İstediğiniz tercihi seçin, ardından seçmek için enter tuşuna basın.

Partition boot 100.png


Şimdi boot bölümünü oluşturacağız. boot bölümü için, 100 MB ve üstü önerilir. İstediğiniz boyutu giriniz ve ENTER tuşuna basınız.

Boot part beg.png


Bundan sonra, Beginning seçeneği vurgulanacaktır. Bu şekilde kalması önerilir, devam etmek için ENTER tuşuna basın.

Boot bootable.png


Ayrıca boot bölümünü Bootable yapmamız gerekiyor, Bootable vurgulandığında ENTER'a basın.

New freespace.png


Şimdi bir takas(swap) bölümü oluşturacağız. Önyükleme(boot) bölümünü oluşturduktan sonra, YUKARI / AŞAĞI ok tuşlarını kullanın ve Boş Alan seçeneğini seçin. Yeni seçeneğine gitmek için ok tuşlarını kullanın, ardından ENTER'a basın.

Free primary.png


Bundan sonra, Primary(Birincil) tercihi vurgulandığında tekrar ENTER tuşuna basın.

Swap size.png


Şimdi, takas bölümünüz için bir boyut girin. Takas bölümü için önerilen boyut RAM'inizle aynıdır. Bu anlatımda 1 GB'lik bir takas bölümü oluşturacağız, 1000 gireceğiz çünkü cfdisk MB cinsinden büyüklüğü ölçer.

Swap type1.png


Bu bölümü takas için kullanacağımızdan, türünü değiştirmeliyiz, bu nedenle, Type (Tür) seçeneği vurgulandığında, ENTER tuşuna basın.

Swap type2.png


Size bir dosya sistemi listesi listelenecek, takas için 82 girmemiz gerekecek, ENTER tuşuna basarak onaylayacağız.

Root new.png


Bundan sonra bir root (/) bölümü oluşturacağız. İşte İşletim Sisteminin kurulacağı yer. Yine, Free Space (Boş Alan) seçeneğini seçmek için YUKARI / AŞAĞI tuşlarını kullanın, onaylamak için ENTER'a basın. Ok tuşlarını kullanarak, alttaki seçeneklerden new (yeni) i seçtikten sonra ENTER'a basın.

Root size.png


Root bölümünüz için boyutu MB olarak girin. Root bölümü için önerilen boyut 4 GB veya daha fazla olacaktır ve ENTER tuşuna basarak onaylayınız.

Part write.png


Ondan sonra, yeni bölüm şemanız ile yönlendirileceksiniz. Devam etmek için ok tuşlarını kullanın ve alttaki Write (Yaz) seçeneğini seçin ve ENTER tuşuna basın, bu şu ana kadar yaptığımız değişiklikleri uygulayacaktır.

Part quit.png


Bu durumda, ok tuşlarını kullanın ve Quit (Çık) seçeneğini seçin ve cfdisk den çıkmak için ENTER'a basın.

Disk Bölümlendirmeyi Sonlandırmak

Part done.png


Şimdi Done seçeneğinde ENTER'a basın.

Prompt ok.png


Daha sonra ne olacağı hakkında bilgi ekranı gelecektir, tekrar ENTER tuşuna basın.

Disk list.png

Kullanılabilir sürücülerin listesi sorulur, daha önce bölümlendirdiğiniz sürücüyü seçin ve daha sonra ENTER tuşuna basın.

Choose swap.png


Şimdi takas bölümünü seçmek zorunda kalacaksınız. Bu durumda /dev/sda2. Ok tuşlarını kullanın ve önceden oluşturduğunuz takas bölümünüzü vurgulayın ve ENTER'a basın.

Format swap.png


Takas bölümünün formatlanması istendiğinde, Evet seçeneğini seçin ve ENTER'a basın.
Warning: Bu, bölümü biçimlendirir, değişiklikler geri alınamaz.


Choose root.png


Şimdi root (/) bölümünü seçmeniz gerekecek. Bu durumda /dev/sda3.

Root fs.png


Size bir dosya sistemi listesi listelenecektir, bunlardan birini seçin, (tercihen EXT4) seçin ve ENTER'a basın.

Format root.png


Bölümü biçimlendirmeniz istendiğinde Yes seçeneğini seçin.

Boot prompt.png


Statik bölümleri önyüklemede monte etmek için bir seçenek olacaktır. Burada daha önce oluşturduğunuz boot bölümünü seçeceksiniz.

Boot fs.png


Şimdi, boot bölümü için bir dosya sistemi seçmeniz gerekecek. EXT2 dosya sistemi önerilir, ancak gerekli değildir.

Boot mount.png

Bağlantı noktasını /boot olarak ayarlayın ve sonra ENTER'a basın.

Format boot.png

Yes seçeneğini seçin ve biçimlendirme istendiğinde ENTER tuşuna basın.

Additional boot.png


Diğer bölümleri önyükleme sırasında bağlayabileceksiniz. Örneğin bir Home bölümünüz olması durumunda çok yararlıdır. Aksi takdirde, Done seçeneğini seçin ve ENTER'a basın.

Final prompt.png


Bir bilgi penceresi açılacaktır. Burada, bağlama noktaları ve türleri dahil olmak üzere önceden oluşturulmuş bölümleriniz hakkında bilgi görebilirsiniz. Devam etmek istiyorsanız ENTER tuşuna basın. Not: Bu, değişiklikleri Sabit Sürücünüze yazacaktır. İşlem geri alınamaz.

Installer format.png


Devam etmeyi seçtiyseniz (Yes seçili ise), yükleyici bölümleriniz için montaj noktaları biçimlendirecek ve ayarlayacaktır.

Part success.png


İşlem, donanımınıza bağlı olarak yalnızca birkaç saniye sürecektir. Başarı mesajı istendiğinde ENTER tuşuna basın.

Main menu.png


Şimdi bölümleri ayarlamayı bitirdik. Ok tuşlarını kullanın ve Ana menü seçeneğini vurgulayın, ardından ENTER tuşuna basın.

Ayrıca Bakınız