Compiz i Emerald

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

Ogólnie

Ostrzeżenie: Compiz Fusion nie jest obecnie rozwijany i planów takiego rozwoju nikt nie ma. Obecnie dostarczane są wyłącznie poprawki do dotychczasowej wersji. Compiz Fusion nie jest dostępny w repozytoriach Manjaro. Aczkolwiek istnieją metody jego instalacji, to ani one same, ani użytkowanie Compiz Fusion w Manjaro Linux nie może liczyć na wsparcie Manjaro. Pamiętajcie zatem, że aplikację tę użytkujecie na wyłączne Wasze ryzyko i dokładnie wiedząc co robicie.
Ważne: Poniżej przedstawiamy wyłącznie sposób instalacji Compiz Fusion z wykorzystaniem nieoficjalnego repozytorium i paczek przygotowanych przez członka społeczności Manjaro - Korrode. Jest to najłatwiejszy sposób instalacji Compiz Fusion w Manjaro. Wprawdzie istnieje jeszcze możliwość instalacji Compiz Fusion przy wykorzystaniu repozytoriów AUR, jednakże istniejące tam PKGBUILDy często pozostają ze sobą w sprzeczności, jak również znaczna ich część została porzucona, a sama aplikacja często buduje się w przestarzałych wersjach. Innymi słowy o ile w ogóle stawiamy pod znakiem zapytania sens instalacji Compiz Fusion, to zdecydowanie odradzamy jego instalację z AUR.

Instalacja Compiz Fusion z nieoficjalnego repozytorium

Obecnie nie ma możliwości instalacji Compiz Fusion przy wykorzystaniu oficjalnych repozytoriów Manjaro. Jedyna, w miarę sensowna, możliwość instalacji Compiz Fusion w Manjaro, to skorzystanie z repozytorium przygotowanego przez Korrode.

To repozytorium jest użyteczne jednak wyłącznie dla tych, którzy:

  • użytkują dekorator okien oparty o GTK2+,
  • pragną używać Compiz Fusion, praktycznie wyłącznie ze środowiskiem XFCE,
  • w zasadzie nie używają jednocześnie programów korzystających z zależności Gnome3 lub KDE4,
  • Compiz Fusion na pewno nie zadziała z KDE4, Cinnamon i Gnome3/Gnome-Shell; prawdopodobnie również z MATE.

Być może proponowany sposób nadaje się również (jeszcze) dla LXDE, jak również niektórych Window Manager.

Nie wiemy jak długo jeszcze instalacja Compiz Fusion przyniesie spodziewane efekty w systemie oraz jak długo po instalacji Compiz Fusion będzie jeszcze nadawał się do używania. Pamiętajcie bowiem, że Compiz Fusion został w zasadzie porzucony przez swoich twórców i nie podlega dalszemu już rozwojowi, podczas gdy przyjęty w Manjaro model dystrybucji rolling-release powoduje, że do naszych repozytoriów dostarczane są środowiska graficzne w najnowszych wersjach. Istnieje zatem prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że w momencie przeniesienia środowiska XFCE na biblioteki Gtk3+, także i w tym środowisku przestanie funkcjonować Compiz Fusion. Nie potrafimy również z całą pewnością stwierdzić, czy i jak Compiz Fusion współdziała obecnie z LXDE, jak również - jeśli nawet działa - jak długo będzie z nimi działać. Deweloperzy LXDE na pewno sposobią się do przeniesienia tego środowiska bądź do na biblioteki Qt5 (bardziej prawdopodobne), bądź to na biblioteki GTK3+ (możliwe). W takiej sytuacji również i w tych środowiskach można spodziewać się zaprzestania funkcjonowania Compiz Fusion.

Ważne: Generalnie sugerujemy zastąpienie funkcjonalości oferowanej przez Compiz Fusion przez KWin, przynajmniej w środowisku XFCE. Stosowny podręcznik jak to zrobić został już przygotowany i udostępniony


Jeśli jednak, pomimo wszystko zdecydujecie się na instalację Compiz Fusion oraz Emerald, to pamiętajcie, że: opisane sposoby instalacji, ani też powyższe aplikacje nie mają żadnego wsparcia ze strony Manjaro, a wobec powyższego instalujecie te programy na własne ryzyko.


Jak wspomnieliśmy, w oficjalnych repozytoriach nie ma ani Compiz Fusion, ani Emerald. Stosowne jednakże paczki zostały przygotowane i umieszczone w repozytorium nieoficjalnym. W celu umożliwienia instalacji tego oprogramowania z nieoficjalnego repozytorium, konieczna jest edycja pliku /etc/pacman.conf i jego zmiana poprzez dodanie następującego wpisu pośród udostępnionych systemowi repozytoriów (więcej o repozytoriach, znajdziecie w innym miejscu naszego wiki):

# Compiz
[compiz]
SigLevel = Optional TrustAll
Server = http://www.paradoxcomputers.com.au/manjaro/repo/$repo/$arch

Po aktualizacji baz danych repozytoriów

zrobisz to wydając komendę:

sudo pacman -Syy

możesz przystąpić do instalacji:

sudo pacman -Sy compiz-xfce

Więcej dowiesz się z materiałów na forum Manjaro: http://forum.manjaro.org/index.php?topic=7993.0