Ekran Yöneticisi Yükleme

From Manjaro Linux
Revision as of 18:35, 21 October 2019 by Oguzkagan (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Özet

Tip: Eğer bir masaüstü ortamı kullanıyorsanız, yanına güzel bir ekran yöneticisine ne dersiniz?


Ekran Yöneticisi size giriş ekranını sağlar, ve sisteminize yetkisiz erişimi kısıtlamak için kullanılır. Oturum Yöneticisi olarakta adlandırılır. Farklı masaüstü ortamlarında olduğu gibi, farklı ekran yöneticileri çalıştırmak için farklı sistem kaynaklarına ihtiyaç duyulacak ve kendi stillerini, arayüzlerini ve özelliklerini sağlayacaklardır. Genellikle kullanılan - özellikle aşağıda listelenen ekran yöneticileri - özelleştirme ve tema, otomatik giriş, ve masaüstü ortamı seçimi gibi özellikler barındırır.

note: Eğer Plymouth kullanıyorsanız, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeden önce Plymouth bölümünü okuduğunuzdan emin olunuz

GDM

Gdm2019-1.png

GDM - the Gnome Display Manager(Gnome Ekran Yöneticisi) - Gnome 3'de kullanılmak için geliştirilmiştir. Tema, otomatik giriş, bir çok masaüstünü otomatik olarak algılama ve kullanma seçeneği sunar. Özellikle de GNOME 3 masaüstü ortamı için. GDM Gnome masaüstü ortamı ile eşleşmektedir çünkü kullandığı paket bağımlılıklarını bu ortamdan almaktadır.

GDM aşağıdaki komut ile yüklenebilir:

pamac install gdm

Varsayılan olarak GDM'yi seçmek istiyorsanız:

systemctl enable gdm.service --force

Manjaro'nun özel temasını yüklemek isterseniz:

pamac install manjaro-gdm-theme


LXDM

Lxdm.png

LXDM - Lightweight X-Windows Display Manager - herhangi bir masaüstü ortamı için geliştirilmiştir. Tema, otomatik login, dil seçimi, otomatik olarak masaüstü ortamı tespiti ve kullanımı seçeneklerini sunar.

LXDM'i yüklemek için:

pamac install lxdm

Varsayılan olarak kullanmak için:

sudo systemctl enable lxdm.service --force


SDDM

Sddm2019-1.png


SDDM minumum bağımlılığa sahip nispeten yeni ve hafif bir QML tabanlı ekran yöneticisidir. Tema, otomatik giriş ve otomatik masaüstü algılama seçenekleri vardır.

SDDM'i yüklemek için aşağıdaki komutu giriniz:

pamac install sddm

SDDM aktif etmek için aşağıdaki komutu giriniz:

sudo systemctl enable sddm.service --force


LightDM

Lightdm2019-1.png

LightDM hafif bir ekran yöneticisidir.


LightDM Yükleme

LightDM aşağıdaki komut ile yüklenebilir:

pamac install lightdm

LightDM aktif etmek ve varsayılan olarak kullanmak için:

sudo systemctl enable lightdm.service --force


Greeter Yükleme

LightDM ile birlikte, greeter yüklemeniz ve ayarlamanız gerekecektir. Eğer yüklemezseniz lightdm çalışmayacaktır.

LightDM için bir çok greeter seçeneği bulunur. Manjaro tarafından en çok kullanılan iki tanesine bakacağız.


Slick Greeter

Greeter ve ayar aracını yüklemek için:

pamac install lightdm-slick-greeter lightdm-settings

/etc/lightdm/lightdm.conf dosyasını düzenleyin. Nasıl düzenleyeceğiniz ile ilgili dökümana buradan ulaşabilirsiniz.

[Seat:*] kısmında greeter-session= bulunur ve bunu aşağıdaki kod ile değiştiriniz.

greeter-session=lightdm-slick-greeter

Slick-greeter çalışan ayarlar ile birlikte yüklenir fakat "Login Window"(lightdm-settings) uygulamasını çalıştırarak ayarları düzenleyebilirsiniz.


GTK Greeter

Greeter ve ayar aracını yüklemek için:

pamac install lightdm-gtk-greeter lightdm-gtk-greeter-settings


/etc/lightdm/lightdm.conf dosyasını düzenleyin. Nasıl düzenleyeceğiniz ile ilgili dökümana buradan ulaşabilirsiniz.

[Seat:*] kısmında greeter-session= bulunur ve bunu aşağıdaki kod ile değiştiriniz.

greeter-session=lightdm-gtk-greeter

Gtk greeter çalışan ayarlar ile birlikte yüklenir fakat "LightDM GTK+ Greeter Settings"(lightdm-gtk-greeter-settings) uygulamasını çalıştırarak ayarları düzenleyebilirsiniz.Entrance

Entrance Actions wiki.png


Entrance is a configurable DM designed for the Enlightenment desktop environment which allows selection of multiple themes, icons, and the enabling of virtual keyboards. The default installation offers a wallpaper with randomly displayed icons for each user account, although a fixed icon can be specified and custom icons compiled and added. When multiple Entrance themes are installed it is possible to have a default theme displayed on startup and individual themes that appear for each user as they begin login.

Entrance is available in the Arch User Repository (AUR) and may be installed using the following command:

pamac build entrance-git

To enable Entrance as the default display manager run the command:

sudo systemctl enable entrance.service --force


Plymouth

Manjaro no longer ships with Plymouth but for those using Plymouth you should enable the Plymouth specific services instead of the services mentioned above. Specifically, these are:

gdm-plymouth.service
lightdm-plymouth.service
lxdm-plymouth.service
sddm-plymouth.service


Ayrıca Bkz.