Instalacja Srodowiska Graficznego

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

Ogólnie

W Manjaro udostępniamy wiele środowisk graficznych oraz menedżerów okien. Każde z nich mają swoiste funkcje, interfejs użytkownika i swój niepowtarzalny styl. Zasadniczo istnieje możliwość zainstalowania wielu środowisk graficznych oraz menedżerów okien w jednym systemie operacyjnym (linux) i możliwość ich wyboru podczas logowania do systemu (kiedy menedżer logowania wyświetli swój ekran logowania). W żaden sposób nie ograniczamy użytkowników w ich dostępie do preferowanych przez nich środowisk graficznych, czy menedżerów okien. Oprócz instalacji w działającym już systemie (zaawansowanym użytkownikom polecamy instalację z NET-Edition), możliwym jest również wybór z wielu oficjalnych, oraz oferowanych przez społeczność, obrazów ISO zawierających wersje Manjaro z już preinstalowanymi środowiskami graficznymi lub menedżerami okien.


Środowiska Graficzne

Środowisko graficzne, zwykle nie jest pojedynczą aplikacją, a składa się z wielu komponentów, współpracujących ze sobą. Zwykle, na środowisko graficzne składają się następujące elementy:

  • menedżer okien (window manager) umożliwiający wyświetlanie, przemieszczanie i zmianę rozmiaru okien aplikacji,
  • menedżer plików (file manager) umożliwiający operacje na plikach i katalogach,
  • dostawca tła (background provider) pozwalający na wyświetlanie tapet itp.,
  • panel dostarczający menu aplikacji, a także pozwalający na wyświetlanie różnych informacji takich jak np. aktualny czas,
  • menedżer ustawień (settings/configuration manager) umożliwiający zmianę wyglądu środowiska lub szerzej zarządzanie nim.


Najbardziej rozwinięte i rozbudowane środowiska graficzne oferują również inne funkcje, a nawet dostarczają swoje, różnego typu i przeznaczenia, aplikacje, widżety i innych dodatki. Do prawidłowego działania środowiska nie jest najczęściej wymagane instalowanie tych wszystkich programów. Jak zwykle jest to Twój wybór. Niemniej jednak można zakładać, że programy składające się na dane środowisko, pochodzące od osób je rozwijających, umożliwiają większą jednorodność, niekiedy też umożliwią funkcjonalność, która nie będzie dostępna aplikacjom rozwijanym niezależnie. Dla ułatwienia, przy instalacji środowisk graficznych, nasz program instalacyjny podpowiada o możliwych opcjach i umożliwia instalację dodatkowych, niezbędnych programów jednym przyciśnięciem entera. Instalacja pełnego środowiska graficznego też jest dostępna i dostarczy wówczas wszystkich programów i aplikacji, jakie umieściliśmy w repozytoriach, składające się na dane środowisko.

note: If you install this way to use multiple desktop environments, you may find certain applications seem to appear several times in your application menus. For example, several different terminals may be available, as many desktop environments come with their own preferred version, which can also be used in other desktops.


Where additional (and optional) extras for a desktop environment are availble, the terminal commands to obtain these have also been provided. These commands have been listed seperately to those for obtaining the desktop environments themselves.


XFCE

XfceDE.png


XFCE is a lightweight and versatile desktop environment that utilises a classic drop-down menu to access applications. It is also compatible with Compiz. Although highly configurable, XFCE does provide a somewhat basic interface that may lack some modern features expected (e.g. no built-in search bar in the menu). A little time and effort will also be required to properly customise the deskop to suit personal taste. A 64 bit installation of Manjaro running XFCE uses about 200MB of memory. To install XFCE, enter the command:

sudo pacman -S xfce4

To install extra themes, desktop backgrounds, and panel items (widgets), enter the command:

sudo pacman -S xfce4-goodies


KDE

note: Upon installing, you will be asked to pick a gstreamer version (phonon or vlc). Gstreamer is a multimedia framework used to handle multimedia applications (i.e. audio and video playback and editing). If you are not sure which one you should choose, pick vlc.


KdeDE.png


KDE is a feature-rich and versatile desktop environment that provides several different styles of menu to access applications. It is also compatible with Compiz. An excellent built-in interface to easily access and install new themes, widgets, etc, from the internet is also worth mentioning. While very user-friendly and certainly flashy, KDE is also quite resource heavy and noticably slower to start and use than a desktop environment such as XFCE. A 64 bit installation of Manjaro running KDE uses about 550MB of memory. To install KDE, enter the command:

sudo pacman -S kde kdeplasma-applets-plasma-nm 

If you want to install the old networkmanagement applet, enter the command:

yaourt -S kdeplasma-applets-networkmanagement


Gnome 3

Gnome3DE.png


Gnome 3 is an intuitive desktop environment that utilises a tablet or smartphone style interface to access applications. It is not compatible with compiz. Although Gnome is very easy to learn and use, its customisation options are quite limited, and it can be difficult to configure. A 64 bit installation of Manjaro running Gnome uses about 220MB of memory. To install Gnome, enter the command:

sudo pacman -S gnome

To install extra themes, games, and features, enter the command:

sudo pacman -S gnome-extra


Cinnamon

Cinnamonde.png


Cinnamon is a desktop environment based on Gnome 3 that utilises a large panel-style menu to access applications. It is not compatible with compiz. Despite being based on Gnome, it has more customisation options and is easier to configure. Users of Windows Vista or Windows 7 may find Cinnamon's interface comfortably familiar. A 64 bit installation of Manjaro running Cinnamon uses about 350MB of memory. To install Cinnamon, enter the command:

sudo pacman -S cinnamon

If you are installing Cinnamon alone on the NET Edition, then it is essential to install a terminal as well, as one will not be provided with Cinnamon by default. The command to install the Gnome terminal is:

sudo pacman -S gnome-terminal


Razor-QT

note: You will need to manually edit Razor-QT's configuration file ~/.config/razor/session.conf to set the window manager.
Razorde2.png


Razor-QT is a lightweight desktop environment still under development. It has no window manager of its own, although it can be configured to use Compiz as such (not using the Fusion-Icon, however). It is designed with lower-end computers in mind. At its current stage of development, Razor-QT may not be suitable for all users. A 64 bit installation of Manjaro running Razor-QT uses about 300MB of memory. To install Razor-QT, enter the command:

sudo pacman -S razor-qt

To install the recommended Window Manager, use USB devices, and shutdown/reboot from Razor-QT, enter the command:

sudo pacman -S openbox upower udisks


LXDE

note: Installing LXDE will also result in installing Openbox as its default window manager. The LXDM display manager will also be downloaded, although it will be necessary to enable this yourself if you wish to replace your existing display manager.
Lxde.png


LXDE is a super-lightweight desktop environment that is very similar to XFCE, with the exception that it is not compatible with Compiz. As with XFCE, LXDE is also a somewhat basic desktop environment, lacking some modern features that would be expected, such as a search-bar to find applications and files. However, it is also an excellent choice for less powerful computers, as a 64 bit installation of Manjaro running LXDE uses only about 150MB of memory. To install LXDE, enter the command:

sudo pacman -S lxde


EDE

EDE jest lekkim i szybkim środowiskiem graficznym. Używa ono menedżera okien pekwm. Zużywa ono około 50MB miejsca na dysku (wersja 64-bitowa). Aby zainstalować EDE, wpisz komendę:

sudo pacman -S ede


Menedżery Okien

note: By nature, building your own desktop environment from a Window Manager will take substantially more time and effort than simply downloading a pre-defined desktop environment.
Warning: The images provided below are purely for illustrative purposes only. You will have you put in the necessary time and effort to configure them.


Although Desktop Environments commonly provide a good range of customisation options to suit personal taste and preference, they may still be seen as somewhat restrictive or controlled in the sense that they merely allow for the personalisation of their pre-defined components. However, certain Window Managers empower users to take a 'do it yourself' approach in order to create their own desktop environments. In essence, they may be used as a foundation on which to build upon, as literally every component and every aspect of the desktop is under the direct control and choice of the user. An environment may be as elaborate or as minimalistic as desired, and it is even possible to mix and match various components from other desktop environments.

Therefore extremely powerful and versatile, these window managers also carry the additional benefit of being faster and more resource efficient than pre-defined desktop environments. Interestingly, the super-lightweight LXDE environment is itself built on the Openbox window manager. There are two types of Window Manager: Stacking and Tiling. These names denote how application windows will behave on your desktop.


Stosowe Menedżery Okien

Stosowe menedżery okien pozwalają oknom zachodzić na siebie i przesłaniać wzajemnie, tworząc stos. Wszystkie popularne środowiska graficzne (np. XFCE, KDE, Gnome, itd.) używają stosowych menedżerów okien.


Openbox

note: The Manjaro Openbox flavour may only currently be obtained by downloading the ISO file; it is not yet available for download from the repositories.
Manjarobox.png


Openbox is by far the most popular Window Manager available. Due to its popularity there is excellent documentation available, as well as a good choice of additional themes that may be downloaded. To install Openbox, enter the command:

sudo pacman -S openbox

To install a logout script, configuration application, menu-editor, and extra themes specifically for Openbox, enter the following command:

sudo pacman -S oblogout obconf obmenu openbox-themes


FluxBox

Fluxbox2.png


FluxBox is another popular Window Manager. It is particularly notable for providing some features not seen in Openbox, such as tabbing, which allows for windows to be grouped together. To install FluxBox, enter the command:

sudo pacman -S fluxbox

To install the newsfetcher and workspace pager specifically for fluxbox, enter the command:

sudo pacman -S fbnews fluxterIceWM

Icewm2.jpg


IceWM is a Window Manager notable for perhaps being closer to a full desktop environment than Openbox or FluxBox. This includes providing a panel complete with menu, in addition to a workspace switcher. To install IceWM, enter the command:

sudo pacman -S icewm

To install a suite of tools and themes specifically for IceWM, enter the command:

sudo pacman -S icewm-utils icewm-themesKafelkowe Menedżery Okien

Kafelkowe Menedżery Okien Dzielą obszar ekranu na niezachodzące na siebie „kafle”, gdzie w każdym z kafli może znaleźć się dokładnie jedno okno.


Awesome

Awesome.png


Awesome jest popularnym kafelkowym menedżerem okien, używa języka Lua do konfiguracji. Aby go zainstalować, wpisz komendę:

sudo pacman -S awesome

Aby zainstalować dodatkowe widżety dla Awesome, wpisz komendę:

sudo pacman -S viciousi3

I3wm.png


i3 is arguably the most popular tiling window manager available, and notable for using a single, completely self-contained configuration file. To install i3, enter the command:

sudo pacman -S i3-wm

To install a status bar and screen-locker for i3, enter the command:

sudo pacman -S i3lock i3status


See Also