Instalacja menedżerów logowania

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

Ogólnie

Porada: Używając określonego środowiska graficznego dobrze jest wybrać dla niego odpowiedni menedżer logowania, a już na pewno nie sięgać po menedżery ściśle związane z innym niż używane środowisko.


Display Managers (Menedżery Logowania) są używane do logowania się do systemu w trybie graficznym, mogą być zatem uważane za element bezpieczeństwa systemu, utrudniając nieautoryzowany do niego dostęp. Tak jak środowiska graficzne, z którymi są związane, menedżery logowania korzystają z różnych zasobów systemowych, niezbędnych do ich uruchomienia, co zapewnia im możliwość udostępniania różnych stylów, interfejsów i funkcji. Obecnie większość menedżerów logowania - w szczególności tych, wymienionych poniżej - umożliwia m.in. zmianę używanych tematów (skórek), automatyczne logowanie, a także możliwość uruchamiania różnych środowisk graficznych.

Każdy obraz instalacyjny Manjaro dostarczany jest z menedżerem logowania. W zależności od środowiska graficznego, jakie menedżer ten może się różnić. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić i ten element systemu i dostosować go do swoich potrzeb. Niektóre spośród wielu oferowanych w naszym systemie menedżerów logowania są ściśle związane z określonym środowiskiem (np. GDM, czy KDM), inne nie. Niektóre z nich oferują pewną funkcjonalność niespotykaną w innych. Wybór należy do Ciebie.

Ważne: Poniżej zostały wymienione jedynie te menedżery logowania, które są łatwe w zainstalowaniu. W repozytoriach Manjaro dostępne są również inne, przeznaczone raczej dla bardziej doświadczonych użytkowników, takie jak XDM, WDM oraz Qingy.

MDM

Mdm.png


MDM - oznacza MDM Display Manager i jest przeznaczony do użytku z dowolnym środowiskiem. Umożliwia zmianę używanych tematów, automatyczne logowanie oraz automatyczne wykrywanie i używanie wielu środowisk graficznych. Do Manjaro Linux został przeniesiony i zaadaptowany przez Manjaro Team z dystrybucji Linux Mint. Obecnie jest domyślnym menedżerem logowania w wersji Manjaro XFCE. Ten menedżer logowania jest rekomendowany dla nowych użytkowników, szczególnie tych, którzy przywykli do bardzo prostych w konfigurowaniu aplikacji. Dla MDM dostępnych jest bardzo dużo różnych tematów.

MDM może zostać zainstalowany poprzez wydanie w konsoli (terminalu) następującego polecenia:

sudo pacman -S mdm
Mdm2.png


W celu uruchomienia MDM w Manjaro 0.8.2 lub wersji późniejszej (a także jeśli nie stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable mdm.service -f

W celu uruchomienia MDM w Manjaro 0.8.1 lub wersji wcześniejszej (a także jeśli stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable mdm-plymouth.service -f


GDM

Gdm.png


GDM - oznacza Gnome Display Manager i jest przeznaczony do używania wraz z Gnome 3. Umożliwia zmianę używanych tematów, automatyczne logowanie oraz automatyczne wykrywanie i używanie wielu środowisk graficznych. Specjalnie zaprojektowany dla użytkujących Gnome 3, Narzędzia konfiguracyjne aplikacji umożliwiają również łatwą zmianę ekranu logowania oraz uruchomienie automatycznego logowania do systemu bez edycji plików konfiguracyjnych.

GDM może zostać zainstalowany poprzez wydanie w konsoli (terminalu) następującego polecenia:

sudo pacman -S gdm

GDM może zostać również zainstalowany wraz ze swoimi narzędziami konfiguracji poprzez wydanie w konsoli (terminalu) następującego polecenia:

sudo pacman -S gdm3setup


Gdmsessions.png


Ostrzeżenie: GDM jest użyteczny wyłącznie dla osób używających lub pragnących używać środowiska Gnome lub Cinnamon. Instalacja GDM powoduje bowiem również zainstalowanie środowiska Gnome 3 jako zależności GDM.


W celu uruchomienia GDM w Manjaro 0.8.2 lub wersji późniejszej (a także jeśli nie stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable gdm.service -f

W celu uruchomienia GDM w Manjaro 0.8.1 lub wersji wcześniejszej (a także jeśli stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable gdm-plymouth.service -f


KDM

Kdm.png


KDM oznacza KDE Display Manager i jest przeznaczony dla używających KDM. Umożliwia zmianę tematów, automatyczne logowanie oraz automatyczne wykrywanie i używanie wielu środowisk graficznych. Jeśli pełne środowisko KDE zostało zainstalowane, to KDM winien być równocześnie dostępny i automatycznie uruchomiony.

W innym przypadku, by zainstalować KDM należy wydać w konsoli (terminalu) polecenie:

sudo pacman -S kdebase-workspace

Dodatkowe tematy dla KDM (dostarczane wraz z Manjaro; inne możliwe są do zainstalowania również w jednym z narzędzi aplikacji) możliwe są do zainstalowania poprzez wydanie w konsoli (terminalu) następującego polecenia:

sudo pacman -S archlinux-themes-kdm


Kdmsessions.png


Ostrzeżenie: KDM jest użyteczny wyłącznie dla tych, którzy używają bądź mają zamiar używać środowisko KDE. Jest to spowodowane faktem, że KDM może zostać zainstalowany wyłącznie jako część środowiska KDE.


W celu uruchomienia KDM w Manjaro 0.8.2 lub wersji późniejszej (a także jeśli nie stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable kdm.service -f

W celu uruchomienia KDM w Manjaro 0.8.1 lub wersji wcześniejszej (a także jeśli stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable kdm-plymouth.service -f


W przyszłych wydaniach KDE, KDM zostanie zastąpiony przez SDDM.

LXDM

Lxdm.png


LXDM oznacza Lightweight X-Windows Display Manager i jest przeznaczony do używania z dowolnym środowiskiem graficznym. Umożliwia zmianę tematów, automatyczne logowanie, łatwy wybór wielu języków jak również automatyczne wykrywanie i używanie wielu środowisk graficznych.

LXDM może zostać zainstalowany poprzez wydanie w konsoli (terminalu) następującego polecenia:

sudo pacman -S lxdm


Lxdmsessions.png


W celu uruchomienia LXDM in Manjaro 0.8.2 lub wersji późniejszej (a także jeśli nie stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable lxdm.service -f

W celu uruchomienia LXDM w Manjaro 0.8.1 lub wersji wcześniejszej (a także jeśli stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable lxdm-plymouth.service -f


SLiM

Slim.png


SLiM oznacza Simple Login Manager i jest przeznaczony do używania z dowolnym środowiskiem graficznym. Jest domyślnie stosowany w ManjaroBox (wersja Manjaro z Openbox) oraz popularny wśród użytkowników Archa. Umożliwia zmianę tematów, automatyczne logowanie oraz używanie wielu środowisk graficznych. Począwszy od wersji 1.6.2, SLiM umożliwia również automatyczne wykrywanie wielu środowisk graficznych. Dla użytkowników Manjaro 0.8.7.1 i wersji wcześniejszych (którzy nie dokonali aktualizacji SLiM) może okazać się konieczna edycja plików konfiguracyjnych SLiM, aby umożliwić jego użytkowanie.

SLiM może zostać zainstalowany poprzez wydanie w konsoli (terminalu) następującego polecenia:

sudo pacman -S slim

Dodatkowe tematy dla SLiM udostępniane w repozytoriach Manjaro mogą zostać zainstalowane poprzez wydanie w konsoli (terminalu) następującego polecenia:

sudo pacman -S slim-themes


Slimsessions.png


Ostrzeżenie: Jeśli nie masz zainstalowanego Manjaro 0.8.8 lub wersji późniejszej NIE WYŁĄCZAJ swojego systemu bezpośrednio po instalacji i uruchomieniu SLiM! Jeśli to zrobisz, nie zostanie uruchomione używane przez Ciebie środowisko graficzne (wyświetlony zostanie wyłącznie ekran logowania SLiM). Zanim przeładujesz system musisz uprzednio dokonać odpowiedniej edycji plików /etc/slim.conf oraz ~/.xinitrc. Odpowiednie instrukcje są dostępne w Configure SliM.


W celu uruchomienia SLiM w Manjaro 0.8.2 lub wersji późniejszej (a także jeśli nie stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable slim.service -f


SDDM

Sddmv2.png


Ostrzeżenie: Uruchomiwszy automatyczne logowanie w SDDM nie będziesz mógł zmienić swoich ustawień w Network Manager. Do tej pory bowiem, twórcy SDDM jeszcze nie wprowadzili odpowiednich uprawnień umożliwiających dokonanie takich zmian.


SDDM jest stosunkowo młodym i opartym wyłącznie o QML menedżerem logowania przeznaczonym do pracy z dowolnym środowiskiem graficznym (w przyszłych wersjach KDE jego będzie domyślnym menedżerem logowania). Umożliwia zmianę tematów, automatyczne logowanie oraz automatyczne wykrywanie i używanie wielu środowisk graficznych.

SDDM może zostać zainstalowany poprzez wydanie w konsoli (terminalu) następującego polecenia:

sudo pacman -S sddm


Sddmsessions.png


W celu uruchomienia SDDM w Manjaro 0.8.2 lub wersji późniejszej (a także jeśli nie stosujemy Plymouth), wydaj w konsoli (terminalu) następujące polecenie:

sudo systemctl enable sddm.service -f


Błędy menadżerów logowania spowodowane przez SystemD

Po wprowadzeniu w Arch oraz dystrybucjach na nim opartych SystemD wiele menedżerów logowania może błędnie działać (nawet uniemożliwiając zalogowanie) przy próbie wielokrotnego wylogowania się z systemu i ponownego do niego logowania. Problem powinien być już rozwiązany, jednakże jeśli nadal występuje, to bardziej doświadczeni użytkownicy mogą spróbować zmienić ustawienia menedżera logowania poprzez edycję pliku /etc/pam.d/[nazwa menedżera logowania].

Dla przykładu, jeśli używasz SDDM edycji winien zostać poddany plik /etc/pam.d/sddm. W przypadku menedżera SLiM (zostało to już dokonane), plikiem tym jest /etc/pam.d/slim. I tak dalej.

W celu eliminacji tego błędu, po otwarciu pliku do edycji w dowolnym edytorze (nano, kate, kwrite, gedit itp.; wymagane są uprawnienia administratora) należy dodać następującą linijkę tekstu na końcu pliku konfiguracyjnego:

session 	required 	pam_systemd.so

Zobacz również