Kernele Manjaro

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

Wprowadzenie

Jądro Linux (ang. Linux kernel) jest najważniejszym elementem systemu operacyjnego. Głównym zadaniem jądra jest pośredniczenie pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem czyli identyfikacja i obsługa urządzeń. Kod jądra Linux jest objęty licencją GNU General Public License, jest zatem oprogramowaniem FLOSS. [1]

Linus Torvalds wydał pierwszą wersję Linuxa 26 sierpnia 1991 roku. Obecnie nad rozwojem jądra zajmuje się The Linux Foundation zrzeszająca tysiące programistów z Linusem Torvaldsem na czele.

mhwd-kernel

W Manjaro do zarządzania kernelem służy aplikacja mhwd-kernel. Głównym przeznaczeniem aplikacji jest prosta i zautomatyzowana instalacja różnych wersji jądra Linux wraz z zależnościami (modułami zamkniętych wersji sterowników do obsługi sprzętu, modułami oprogramowania do wirtualizacji etc.). Wyświetlanie aktualnie zainstalowanych wersji kernela, zautomatyzowane usuwanie niechcianych wersji kernela wraz z zależnościami oraz automatyczne zaktualizowanie GRUB.

Komendy mhwd-kernel

Składna polecenia mhwd-kernel:

mhwd-kernel [opcja] <ustawienia>

Dostępne opcje polecenia mhwd:

 Opcja          Opis
 -h --help       wyświetl pomoc
 -i --install      instalacja kernela    [kernel(e)] [opcjonalnie: rmc = usuń obecnie używany kernel]
 -l --list       lista dostępnych wersji kernela
 -li --listinstalled   lista zainstalowanych wersji kernela
 -r --remove      usuń wybraną wersję kernela  [kernel(i)]

Instalacja nowego kernela

Porada: Program mhwd-kernel automatycznie aktualizuje wszystkie zainstalowane pakiety kernela (jądro, nagłówki - jeżeli są zainstalowane, moduły dodatkowe). Jeżeli masz zainstalowany kernel w wersji 3.10.x to przy instalacji kernela w wersji 3.11.x mhwd-kernel automatycznie pobierze odpowiednie wersje pakietów dodatkowych.

Aby zainstalować inną wersję kernela należy użyć polecenia:

sudo mhwd-kernel [-i] [nowy kernel: linuxnumer wersji] [oopcjonalnie - usuń obecnie uruchomiony kernel: rmc] 

Zalecane użycie polecenia instalacji kernela (przykład instalacji serii 3.11):

sudo mhwd-kernel -i linux311

Aktualnie w systemie znajduje się kernel z serii 3.10. Aby go usunąć i zainstalować w jego miejsce kernel z serii 3.11 należy wykonać polecenie:

sudo mhwd-kernel -i linux311 rmc
Ostrzeżenie: Nie zaleca się usuwać starej wersji kernela ponieważ nowa wersja może być niestabilna.

Usuwanie kernela

Ostrzeżenie: Przed usunięciem kernela upewnij się, która wersja kernela jest aktualnie w użyciu poleceniem mhwd-kernel -li.

Do usunięcia kernela możesz użyć narzędzia pacman. W tym przypadku należy wskazać odpowiednie wersje pakietów:

 • kernela
 • nagłówków kernela (jeżeli są zainstalowane)
 • modułów dodatkowych kernela (jeżeli są zainstalowane)

1. Składnia polecenia usunięcia kernela wygląda następująco:

sudo mhwd-kernel -r linux[wersja]

Przykład użycia polecenia (usunięcie kernela z serii 3.10):

sudo mhwd-kernel -r linux310

2. Składnia polecenia usunięcia nagłówków kernela wygląda następująco:

sudo pacman -R linux[wersja]-headers

Przykład użycia polecenia (usunięcie nagłówków kernela z serii 3.10):

sudo pacman -R linux310-headers

3. Składnia polecenia usunięcia modułów dodatkowych kernela wygląda następująco:

sudo pacman -R linux[wersja]-extramodules

Przykład użycia polecenia (usunięcie modułów dodatkowych kernela z serii 3.10):

sudo pacman -R linux310-extramodules

4. Składnia polecenia usunięcia kernela, nagłówków kernela, modułów dodatkowych kernela wygląda następująco:

sudo pacman -R linux[wersja] linux[wersja]-headers linux[wersja]-extramodules

Przykład użycia polecenia (usunięcie kernela, nagłówków kernela, modułów dodatkowych kernela z serii 3.10):

sudo pacman -R linux310 linux310-headers linux310-extramodules
Ważne: Pamiętaj, że próba usunięcia wielu elementów jednocześnie, jeżeli nie są obecnie zainstalowane w systemie, spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie przed rozpoczęciem procesu usuwania pakietów. Jeżeli Manjaro jest zainstalowany w wirtualnej maszynie (Virtualbox), usunięcie pakietów używanych przez aplikację wirtualizacji może być niemożliwe.