Krusader - instalacja

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search
Krusader-logo.png

Opis aplikacji

Krusader to zaawansowany menedżer plików dla KDE, zbliżony interfejsem do Total Commandera (Windows). Obsługuje archiwa, potrafi montować systemy plików, transfery ftp. Krusader jest wydawany na licencji GNU General Public License.[1]

Instalacja zależności

Wykonaj poniższe czynności według ustalonej kolejności w terminalu:

sudo pacman -S arj unarj cabextract unrar krename kdesdk-kompare p7zip rpmextract cpio unace cfv kdenetwork-kget mlocate
yaourt -S md5deep
yaourt -S lha
yaourt -S rar

Instalacja aplikacji Krusader

sudo pacman -S krusader
Otwarte okno programu Krusader

Wsparcie

Wątek na forum: [2]

Zobacz również

Strona domowa Krusader