MHWD Komutları

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

--mgundogdu (talk) 18:58, 4 Ocak 2016 (CET)

Genel Bakış

Mhwd.png

Manjaro HardWare Detection (Manjaro Donanım Tarama ve Yapılandırma) komutu Manjaro'nun eşsiz bir özelliğidir. MHWD şu anda iki komut türü ile çalışmaktadır. Birincisi, donanımı tanıyan ve otomatik olarak yükleyip yapılandıran komutlardır. İkinci olarak ise Linux Çekirdeğini (kernel) yükleyip yapılandıran ve tüm sürücüleri yüklediği çekirdek ile otomatik olarak senkronize eden komutlardır.

1. mhwd: Bilgisayarın donanımının çalıştırıldığı sistemin otomatik olarak belirlenmesi ve düzenlenmesine imkan tanır. Bu; hem PCI vasıtasıyla donanımın dahili bağalantısını (örn. Ekran kartı), hem de USB vasıtasıyla bağlı harici bağlantılarını (örn. usb girişleri) içerir. Not: mhwd komutlarının geliştirilmesine devam edilmektedir ve şu anda sadece pci ile bağlı ekran kartı sürücülerinin kurulumu yapılabilmektedir.

2. mhwd-kernel: Sisteme çoklu kernel kurulumlarına ve sistemdeki kernellerin yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

mhwd

Kurulum süreci boyunca otomatik olarak çalışır, doğru düzgün bir şekilde sistemindeki Manjaro'nun çalışmasına olanak sağlar, elle gerekli sürücüleri tanılama ve kurmana veya uygun düzenlemeyi (config) yapmana gerek kalmadan. Aynı zamanda kurulumdan sonra uçbirim (terminal) aracılığı ile de kullanabilirsiniz, mhwd komutları şu özellikleri kapsar:

 • Açık kaynaklı (free) veya sahipli (non-free) sürücü seçimi
 • Donanımın tanımlanması ve listelenmesi (genel ya da detaylı)
 • Kurulu sürücülerin tanımlanması ve listelenmesi (genel ya da detaylı)
 • Kuruluma uygun sürücülerin listelenmesi (açık kaynalı ya da sahipli)
 • Hibrit ekran kartı desteği (örn. Nvidia Optimus)
 • Sürücülerin kolayca kurulması ve silinmesi (otomatik olarak seçili veya kendin belirleyip kurabilirsiniz)


mhwd Komutları

Tüm mhwd komutları uçbirim (terminal) kullanılarak yapılır. mhwd komut dizilimi şudur:

mhwd [option(s)] <config(s)>

yani

mhwd [seçenek(ler)] <yapılandırma-(lar)>


Mevcut mhwd seçenekleri:

Seçenek					Açıklama
--pci						sadece pci cihazları ve sürücü configleri
--usb						sadece usb cihazları ve sürücü configleri
-h/ --help					yardım
-f/ --force					yeniden kuruluma zorla
-d/ --detail					-l/ -li/ -lh için detaylı bilgi
-l/ --list					cihazlar için uygun config listesi
-la/ --listall					tüm sürücülerin config listesi
-li/ --listinstalled				kurulu sürücülerin configlerinin listesi
-lh/ --listhardware				donanım bilgisi listesi
-i/ --install <usb/pci> <configler>		sürücü config-lerini kur
-ic/ --installcustom <usb/pci> <path>	    özel kurulum config
-r/ --remove <usb/pci> <config-ler>		sürücü config-leri sil 
-a/ --auto <usb/pci> <free/nonfree> <clas>	bilgisayara uygun configleri otomatik yükle
--pmcachedir <path>				paket yöneticisini cache yerine yönlendir
--pmconfig <path>				paket yöneticisini confige yönlendir
--pmroot <path>				    paket yöneticisini root a yönlendir


Donanım Bilgisi Listeleme

Bilgisayarının donanımını tanılama ve listeleme için komut dizilimi:

mhwd -lh [optional: detailed view] [optional: pci or usb devices only]

yani

mhwd -lh [tercihen: detaylı görünüm] [tercihen: sadece pci or usb cihazları]


Örneğin; cihazının detaylı bilgileri için:

mhwd -lh -d


Aynı zaman da pci ya da usb ile bağlı cihazları sınırlamak da mümkün. Bu durumda sadece PCI bağlantılı donanımı listeleyebilirsin:

mhwd -lh -d --pci


Kurulu Sürücüleri Listeleme

Manjaro'nun kurulu sürücülerini tanımlama ve listeleme için dizilim:

mhwd -li [optional: detailed view] [optional: pci or usb devices only]

yani

mhwd -li [tercihen: detaylı görünüm] [tercihen: sadece pci veya usb cihazları]


Kurulu sürücülerinin detaylı görünümü için örneğin:

mhwd -li -d


Aynı zaman da pci ya da usb ile bağlı cihazları sınırlamak da mümkün. Bu durumda sadece PCI bağlantılı donanımı listeleyebilirsin:

mhwd -li -d --pci


Kurulum için Hazır Sürücüleri Listeleme

Mevcut sürücüleri listeleme sistemine uygun olsun ya da olmasın tüm sürücüler için dizilim:

mhwd -la [optional: pci or usb]


Sadece usb cihazlarının listesi için bir örnek:

mhwd -la --usb


Sistemine uygun sürücüleri listeleme için dizilim:

mhwd -l [optional: pci or usb]


Sistemine pci ile bağlı özel bir sürücü için sürücü listeleme örneği:


mhwd -l --pci


Ekran Kartı Sürücülerini Yapılandırma

mwhd komutlarını ve ekran kartı srücülerini otomatik yükleme ve yapılandırmalarını MHWD Ekran kartı Yapılandırma sayfasında bulabilirsiniz.

mhwd-kernel

mhwd-kernel komutlarını Manjaro Kernel Yapılandırma sayfasında bulabilirsiniz.--mgundogdu (talk) 18:58, 4 Ocak 2016 (CET)