Model aktualizacji "rolling release"

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search
BigManjaroIcon.png

Manjaro jest systemem, który jest tworzony w oparciu o model "ciągłego rozwoju" ("Rolling Release Development Model"; niekiedy znajdziecie również takie określenia, jak rolling-release, czy też nawet samo rolling). Oznacza to, że raz zainstalowany system wymaga jedynie aktualizacji, a nowe "wydania" nie wymagają instalacji na nowo całego systemu.

Pewne zamieszanie wprowadzać może przyjęty jednocześnie zwyczaj wydawania nowych "wersji" obrazów instalacyjnych Manjaro oraz pojawiania się pośród aplikacji udostępnianych w repozytoriach nowych wersji tego typu paczek, jak np. manjaro-release. Dla osób korzystających z Manjaro, wydanie nowej "wersji" tego systemu, w żadnym przypadku jednak nie wymaga konieczności ściągnięcia obrazu ISO i ponownej instalacji systemu. Wystarczy go aktualizować na bieżąco. Warto dodać, że systemy typu rolling-release powinny być aktualizowane przez użytkowników w miarę często. Nowe wersje programów nie tylko niosą nowe funkcje, ale również zawierają poprawki bezpieczeństwa. W miarę częsta aktualizacja, to także systematyczne dostarczanie systemowi mniejszych zmian, co powoduje, że ryzyko jego awarii jest mniejsze.


Dlaczego istnieją nowe wydania Manjaro?

Robimy to dla wygody nowych użytkowników naszego systemu. Wydawane co jakiś czas nowe wersje, powodują, że ilość ewentualnych aktualizacji będzie stosunkowo niewielka. Zmniejsza się również ryzyko, że podczas znacznej przebudowy systemu, jaka odbywałaby się w stosunku do dawno wydanego obrazu ISO, powodować by mogła duże utrudnienia i problemy podczas aktualizacji. Dla użytkowników wcześniejszych wersji systemu, którzy nie dokonywali aktualizacji na bieżąco wydanie nowej wersji Manjaro jest też sygnałem, że warto jest dokonać aktualizacji.

Nasze nowe wydania są jakby uchwyceniem aktualnego stanu rozwoju Manjaro. Zawierają aktualne, sprawdzone i przetestowane wersje aplikacji, jakie wchodzą w skład Manjaro w danym momencie.