Pacman-mirrors overzicht

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

Overzicht

De officiele manjaro repositories aka "mirrors", zijn gehosted op software servers. Fysiek verspreid over de wereld, deze servers zijn verandwoordelijk om connectie naar de servers te verbeteren. Buiten om de snelheid van de connectie van uw verbinding maar de aftstand is ook een belangrijke factor om een update or install van software te verbeteren!

Mirror Configuratie

pacman mirrorlijst staat geconfigureerd in /etc/pacman.conf, in pacman.conf is het wer geconfigureerd naar een losse config. De /etc/pacman.d/mirrorlist is het naar verwijst. Daar kijkt pacman welke mirror het moet gebruiken. De selectie is van boven naar onder.

voorbeeld :

##
## Manjaro Linux repository mirrorlist
## Generated on 15 maart 2015 14:58
##
## Use pacman-mirrors to modify
##
## Location  : Germany
## Time    : 0.179
## Last Sync : 0:10
Server = http://mirror.netzspielplatz.de/manjaro/packages/unstable/$repo/$arch

In dit omstandigheden ziet u maar een mirror maar de bovenste is altijd de keuze waar pacman voor gaat, wanneer u # ervoor plaatst zal men altijd de 2de kiezen na

sudo pacman -Syy

Branches

Hoe te configureren zal vervolgens in verder in uitleg komen. Maar wat bedoelt men met branches ? Manjaro heeft buiten repositories ook branches, Branches worden de updates getest en uiteindelijk naar stable verwijst.

Unstable = Packages komt van arch-stable 1 a 2 dagen, in dit branch word the meesten
      probleem gevallen getest.
Testing = Is een buffer, hierword de update packs gecreeerd voor stable, 
      Er word hier ook verder getest door gebruikers en de updates getest voor       
      stable.
Stable  = In die procedure arriveerd update packs in dit branch!

Op dit manier probeerd men de updates stabiel te houden en te verbeteren om vooruitziende problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn ook gebruikers op unstable en testing. in dit geval hebt een beetje overzicht. Maar zulke dingen geven soms geen garantie!

pacman-mirrors

Pacman-mirrors is een onderdeel van de MHWD gebeuren van manjaro. Pacman-mirrors genereerd automatisch een repo-lijst op basis van ping. Dat zorgt ervoor dat u de dichtbijzijnde kiest automatisch. Zorg altijd voor dat pacman opnieuw sync met sudo pacman -Syy , om de mirror werkend te krijgen.


opties

Available arguments

All available arguments can be viewed by unfolding this block


optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit

METHODS:
 -g, --generate    Generate mirrorlist with defaults
 -f, --fasttrack NUMBER
            Generate mirrorlist with a number of up-to-date
            mirrors. Ignores: --country --interactive --method
            --geoip
 -i, --interactive   Generate custom mirrorlist
 -d, --default     Interactive: Load default mirror file
 -m, --method {rank,random}
            Generation method

COUNTRY:
 -c, --country COUNTRY [COUNTRY ...]
            Comma separated list of countries, from which mirrors
            will be used
 --geoip        Get current country using geolocation
 -l, --country-list, --list
            List all available countries

BRANCH:
 -b, --branch {stable,testing,unstable}
            Branch name
 -G, --get-branch   API: Return branch from configuration
 -S, --set-branch {stable,testing,unstable}
            API: Replace branch in configuration

API:
 -a, --api       [-p PREFIX][-R][-S|-G BRANCH][-P PROTO [PROTO ...]]
 -p, --prefix PREFIX  API: Set prefix to: $mnt | /mnt/install
 -P, --proto, --protocols {all,http,https,ftp,ftps} [{all,http,https,ftp,ftps} ...]
            API: Replace protocols in configuration
 -R, --re-branch    API: Replace branch in mirrorlist
 -U, --url URL     API: Replace mirror url in mirrorlist

MISC:
 -q, --quiet      Quiet mode - less verbose output
 -t, --timeout SECONDS
            Maximum waiting time for server response
 -v, --version     Print the pacman-mirrors version
 -n, --no-mirrorlist  Use to skip generation of mirrorlist
 -y, --sync      Syncronize pacman databases


pacman-mirrors -f 0

sudo pacman-mirrors -f 0 && sudo pacman -Syy genereerd automatisch een lijst. Dat is te zien in /etc/pacman.d/mirrorlist waar de gebruikte mirror oven opstaat !

pacman-mirrors -c Germany && sudo pacman -Syy

Het kan hoofdletter gevoelig zijn! Maar hier genereerd u een lijst met mirrors die uit duitsland komt, voor nederland en belgie zal zijn : Netherlands & Belgium !

pacman-mirrors -f 0 -b unstable && sudo pacman -Syy

Hier maakt u tijdelijk gebruik van de unstable branch! Wanneer een nieuwe pacman-mirrorlist update komt dan word het opnieuw doorverwezen naar de standard configuratie in pacman-mirrors.conf !

Komt dat hiermee de mirrorlist veranderd maar niet de config bestand.

pacman-mirrors -i && sudo pacman -Syy

Pacman-mirrors -i is de interactive mode van pacman-mirrors ! Hiervoor roept u een window op om de mirror zelf te kiezen !


Pacmanmirrors.png

met Next page kunt bladeren door de aanwezige mirrors. Door op de mirror the klikken kiest u de mirror !

Wanneer u klaar bent , kiest u : show custom list. Vanuit die punt kunt u verder gaan om een list te genereren!

Als u klaar bent niet vergeten sudo pacman -Syy te gebruiken.

pacman-mirrors -i -c all && sudo pacman -Syy

Commando -c werkt ook voor landen als de -g commando. Maar als u eenmaal gekozen hebt is er ook een mogelijkheid om alles opnieuw te resetten ! omdat pacman-mirrors principe de /etc/pacman.d/mirrorlist/Custom gebruikt voor de mirror. dus je moet het resetten om opnieuw te kunnen beginnen !

met sudo pacman-mirrors -i -c all && sudo pacman -Syy komt alles terug in orginele staat !

pacman-mirrors.conf

pacman-mirrors.conf is de plek ook om dingen te kunnen configureren. eigen spreekt dat wel voorzich wanneer men de tijd voor neemt!

##
## /etc/pacman-mirrors.conf
##
## Hiermee geeft u aan welke branch te gebruiken (testing, testing, unstable)
Branch=unstable
## Generatie methode.
## 1) rank  - Methode met ping, welke is dichstebij !
## 2) random - randomly, kiest niet discriminerend methode
Method=rank
## kiest u welke land u kiest
## Disabled by default
#OnlyCountry=
## Input mirrorlist directory
MirrorlistsDir="/etc/pacman.d/mirrors"
## Output mirrorlist
OutputMirrorlist="/etc/pacman.d/mirrorlist"

Als u bijvoorbeeld prefereerd testing dan moet u het hier instellen als het na een nieuwe pacman-mirror list update niet terug wilt vallen op stable !


Troubleshooting !

Op gebied van dit heb je altijd dingen dat men moet oplossen hiervoor kunnen eventuele oplossingen tevinden.