Poznaj narzędzie Manjaro Hardware Detection

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

Wprowadzenie

Mhwd.png

Narzędzie Manjaro HardWare Detection (mhwd) jest unikatowym programem dostępnym tylko w Manjaro. MHWD składa się z dwóch narzędzi:

1. mhwd: Automatyczna identyfikacja sprzętu, prosta instalacja sterowników kart graficznych (otwartych i zamkniętych).

2. mhwd-kernel: Proste zarządzanie kernelami w Manjaro. Łatwa instalacja i usuwanie wybranych wersji kernela.

mhwd

Aplikacja MHWD uruchamia się automatycznie w czasie instalacji systemu. Rozpoznaje zainstalowane karty graficzne i instaluje domyślnie otwarte sterowniki oraz automatycznie konfiguruje hybrydowe rozwiązania stosowane w laptopach (NVIDIA Optimus, dynamiczne przełączanie kart graficznych AMD) w oparciu o otwarte sterowniki (NVIDIA = nouveau, AMD = ati). MHWD pozwala w prosty sposób uzyskać szczegółowe informacje na temat sprzętu PCI, USB. Zainstalować lub usunąć sterowniki kart graficznych.

Komendy mhwd

Składna polecenia mhwd:

mhwd [opcja] <ustawienia>

Dostępne opcje polecenia mhwd:

 Opcja                      Opis
 --pci					     lista urządzeń i ustawienia sterowników PCI
 --usb					     lista urządzeń i ustawienia sterowników USB
 -h/--help				     wyświetla pomoc
 -f/--force				     wymusza ponowną instalację
 -d/--detail				     wyświetla szczegóły dla opcji -l/-li/-lh
 -l/--list				     lista dostępnych urządzeń i konfiguracji
 -la/--listall				     lista wszystkich sterowników urządzeń
 -li/--listinstalled			     lista zainstalowanych sterowników urządzeń
 -lh/--listhardware			     informacje o sprzęcie
 -i/--install <usb/pci> <config(s)>	     zainstaluj ustawienia sterownika
 -ic/--installcustom <usb/pci> <path>	     zainstaluj niestandardowe ustawienia sterownika
 -r/--remove <usb/pci> <config(s)>	     usuń ustawienia sterownika
 -a/--auto <usb/pci> <free/nonfree> <classid>	 automatycznie zainstaluj odpowiednie ustawienia dla typu sprzętu (classid)
 --pmcachedir <path>			     ustaw lokalizację pamięci podręcznej menadżera pakietów
 --pmconfig <path>			     ustaw lokalizację konfiguracji menadżera pakietów
 --pmroot <path>			     ustaw lokalizację głównego katalogu menadżera pakietów


Informacje o sprzęcie

Informacje o sprzęcie można uzyskać poleceniem:

mhwd -lh [opcjonalnie: szczegółowy widok] [opcjonalnie: tylko dla urządzeń pci lub usb]

Szczegółowe informacje o sprzęcie można uzyskać poleceniem:

mhwd -lh -d

Można filtrować wyniki polecenia tylko dla urządzeń PCI lub tylko dla urządzeń USB:

mhwd -lh -d --pci
mhwd -lh -d --usb

Informacje o sterownikach urządzeń

Szczegółowe informacje o sterownikach można uzyskać poleceniem:

mhwd -li [opcjonalnie: szczegółowy widok] [opcjonalnie: tylko dla urządzeń pci lub usb]

Szczegółowe informacje o zainstalowanych sterownikach urządzeń można uzyskać poleceniem:

mhwd -li -d

Można filtrować wyniki polecenia tylko dla urządzeń PCI lub tylko dla urządzeń USB::

mhwd -li -d --pci
mhwd -li -d --usb

Informacje o dostępnych sterownikach urządzeń

Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych sterowników należy użyć polecenia:

mhwd -la [opcjonalnie: tylko dla urządzeń pci lub usb]

Można filtrować wyniki polecenia tylko dla urządzeń PCI lub tylko dla urządzeń USB::

mhwd -la --pci
mhwd -la --usb

Aby wyświetlić listę zainstalowanych sterowników należy użyć polecenia:

mhwd -l [opcjonalnie: tylko dla urządzeń pci lub usb]

Można filtrować wyniki polecenia tylko dla urządzeń PCI lub tylko dla urządzeń USB:

mhwd -l --pci
mhwd -l --usb

Konfiguracja karty graficznej

Poradnik instalacji sterowników karty graficznej jest w Konfiguracja kart graficznych.


Zarządzanie kernelem

Poradnik użycia narzędzia mhwd-kernel jest w Kernele Manjaro.