Spotify - instalacja

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search
250px-Spotify.svg.png

Spotify to powstały w październiku 2008 roku w Szwecji muzyczny serwis oferujący swoim użytkownikom dostęp do muzyki w strumieniu za pomocą oprogramowania dostępnego dostosowanego do systemów operacyjnych Linux, Microsoft Windows i Mac OS X. Pozwala on na słuchanie na żądanie muzyki z wielu wytwórni płytowych, zarówno tych wielkich, jak i tych bardziej niezależnych [1]

Instalacja najnowszej wersji Spotify w Wine

Wykonaj poniższe czynności według ustalonej kolejności w terminalu. NIE ZAMYKAJ okna terminala przed wykonaniem wszystkich opisanych tutaj poleceń.

  • Instalacja zależności i programu Wine:

yaourt -Sy wine q4wine wine-mono wine_gecko winetricks giflib libpng libldap gnutls lcms libxml2 mpg123 openal v4l-utils libpulse alsa-plugins alsa-lib libjpeg-turbo libxcomposite libxinerama ncurses lib32-ncurses libcl cups samba dosbox lib32-{giflib,libpng,libldap,gnutls,lcms,libxml2,mpg123,openal,v4l-utils,libpulse,alsa-plugins,alsa-lib,libjpeg-turbo,libxcomposite,libxinerama,ncurses,libcl} openssl098


  • Konfiguracja folderu instalacji Spotify.
export WINEPREFIX="${HOME}/.spotify"
export WINEARCH="win32"
winecfg
  • Kliknij zakładkę biblioteki. wybierz bibliotekę riched20 i dodaj ją do listy aktywnych bibliotek. Zastosuj zmiany. Domyślnie biblioteka powinna mieć status natywna, wbudowana.
  • Zamknij okno konfiguracji Wine.
  • Skonfiguruj środowisko Wine komendami.
winetricks msxml6 corefonts
winetricks settings fontsmooth=rgb
  • Pobierz aktualny instalator SpotifySetup.exe
cd ~ && wget http://download.spotify.com/SpotifySetup.exe
  • Zainstaluj klient Spotify w Wine poleceniem:
wine SpotifySetup.exe
  • Zamknij okno terminala.
  • Uruchom aplikację Spotify z menu systemowego. Poczekaj cierpliwie na uruchomienie aplikacji.

Wsparcie

Wątek na forum: [2]

Zobacz również

AUR:openssl098

The Spotify Community