Manjaro تنظیم همهٔ برنامه‌های کیوت برای استفاده از قلم و زمینهٔ +GTK

تنظیم همهٔ برنامه‌های کیوت برای استفاده از قلم و زمینهٔ +GTK

From Manjaro
Revision as of 18:07, 6 April 2022 by K2latmanesh (talk | contribs) (Created page with "right|36px")
Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎español • ‎русский • ‎فارسی

نگاه کلّی

در هنگام استفاده از میزکار یا مدیر پنجره‌هایی که اجازه تنظیم تم‌های Qt را نمی‌دهند، می‌توانید Qt را طوری تنظیم کنید که از تم‌های GTK استفاده کند.

استفاده از qt5ct

نکته
در برخی نسخه‌های مانجارو این مورد به طور پیش‌فرض برای شما انجام شده است


با استفاده از مدیربسته مورد علاقه‌تان یا دستور زیر qt5ct را نصب کنید:

user $ pamac install qt5ct COPY TO CLIPBOARD


متغیر‌های محیطی در ~/.profile را با اضافه یا به‌روز کردن خط های زیر، تنظیم کنید:

~/.profile
export QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5ct"


برنامهٔ مدیر پیکربندی QT5 را از فهرست برنامه‌ها یا با دستور qt5ct اجرا کنید.


یک بار خروج و ورود کنید تا تغییرات اعمال شوند.

Chmsee-icon.png
جستار های وابسته

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.