Manjaro Yazı Tipi Oluşturmayı Geliştirin

Yazı Tipi Oluşturmayı Geliştirin

From Manjaro
This page is a translated version of the page Improve Font Rendering and the translation is 53% complete.
Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎русский

Yüklü yazı tiplerinizle yazı tipi oluşturmayı nasıl geliştirebilirsiniz

Yazı tiplerini en iyi şekilde oluşturmak için küçük bir yapılandırma gerekebilir. Aşağıda gösterilen adımları izleyin.


1. Genel fontconfig ayar dosyasını /etc/fonts/local.conf oluşturun

user $ sudo nano /etc/fonts/local.conf COPY TO CLIPBOARD


Aşağıdaki içeriği dosyaya yapıştırın

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
 <match target="font">
  <edit name="antialias" mode="assign">
   <bool>true</bool>
  </edit>
  <edit name="hinting" mode="assign">
   <bool>true</bool>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="rgba">
   <const>rgb</const>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="hintstyle">
   <const>hintslight</const>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="lcdfilter">
   <const>lcddefault</const>
  </edit>
 </match>
</fontconfig>


Bundan sonra dosyayı kaydedin.


2. ~/.Xresources dosyasının yedeğini oluşturun:

user $ cp ~/.Xresources ~/.Xresources.bak COPY TO CLIPBOARD


.Xresources dosyası önceden oluşturulmadıysa ve hatayı alıyorsanız

"cp: '~/.Xresources' durumu belirlenemiyor: Böyle bir dosya veya dizin yok", ardından 3 numaralı adıma geçin.


3. ~/.Xresources dosyasını metin düzenleyicide açın/oluşturun:

user $ nano ~/.Xresources COPY TO CLIPBOARD


Aşağıdakiler zaten mevcut değilse dosyanın sonuna yapıştırın veya mevcut değerleri düzenleyin:

Xft.antialias: 1

Xft.hinting: 1
Xft.rgba: rgb
Xft.hintstyle: hintslight
Xft.lcdfilter: lcddefault

Değişiklikleri dosyaya kaydedin.


4. Terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın:

user $ xrdb -merge ~/.Xresources COPY TO CLIPBOARD5. Sistem Ayarları'nda (Görünüm) Anti kenar yumuşatmanın Açık, İpucunun Hafif' ve RGBA (alt piksel) sırasının rgb olarak ayarlandığından emin olun.


Çeviriler:Yazı Tipi İşlemeyi Geliştir/17/tr 6. /usr/share/fontconfig/conf.avail/ adresinden /etc/fonts/conf.d/'ye kadar mevcut bazı ön ayarlarla sembolik bağlantılar oluşturun

user $ sudo ln -s /usr/share/fontconfig/conf.avail/10-sub-pixel-rgb.conf /etc/fonts/conf.d/ COPY TO CLIPBOARD

user $ sudo ln -s /usr/share/fontconfig/conf.avail/10-hinting-slight.conf /etc/fonts/conf.d/ COPY TO CLIPBOARD

user $ sudo ln -s /usr/share/fontconfig/conf.avail/11-lcdfilter-default.conf /etc/fonts/conf.d/ COPY TO CLIPBOARD


7. Set preferred serif, sans-serif and monospace fonts (optional)

Create local fontconfig folder and setting file

user $ mkdir -p ~/.config/fontconfig/ COPY TO CLIPBOARD

user $ nano ~/.config/fontconfig/fonts.conf COPY TO CLIPBOARD

Paste the following content in the file

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
 <alias>
  <family>serif</family>
  <prefer>
   <family>Liberation Serif</family>
  </prefer>
 </alias>
 <alias>
  <family>sans-serif</family>
  <prefer>
   <family>Liberation Sans</family>
  </prefer>
 </alias>
 <alias>
  <family>sans</family>
  <prefer>
   <family>Liberation Sans</family>
  </prefer>
 </alias>
 <alias>
  <family>monospace</family>
  <prefer>
   <family>Liberation Mono</family>
  </prefer>
 </alias>
 <alias>
  <family>mono</family>
  <prefer>
   <family>Liberation Mono</family>
  </prefer>
 </alias>
</fontconfig>


8. Finally enable freetype2 infinality mode and reboot your computer.

add line to end of freetype2 config file and then rebuild fontconfig cache

user $ sudo nano /etc/profile.d/freetype2.sh COPY TO CLIPBOARD

user $ export FREETYPE_PROPERTIES="truetype:interpreter-version=38" COPY TO CLIPBOARD

user $ sudo fc-cache -fv COPY TO CLIPBOARD

See Also


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.